assigned

suomi-englanti sanakirja

assigned englannista suomeksi

  1. määrätyt, nimetyt, annetut

  1. Verbi

assigned englanniksi

  1. (en-past of)