asianmukainen

suomi-englanti sanakirja

asianmukainen englanniksi

  1. proper

  2. becoming

  3. halal

  4. adequate to

  5. appropriate

  6. adequate

  7. due

  1. appropriate, suitable (fitting to the situation or problem)

  2. ''ryhtyä asianomaisiin toimenpiteisiin'' = to take ''appropriate'' measures