apposen

suomi-englanti sanakirja

apposen englanniksi

  1. completely; used only to strengthen the word (m) or its synonyms.

  2. ''apposen auki'' = open