antonyymi

suomi-englanti sanakirja

antonyymi englanniksi

  1. opposite, antonym

  1. antonym