ankkurointi

suomi-englanti sanakirja

ankkurointi englanniksi

  1. dockage

  2. anchorage

  1. anchoring