ambulance

suomi-englanti sanakirja

ambulance englannista suomeksi

 1. sairaankuljetusauto, ambulanssi

 1. Substantiivi

 2. ambulanssi, sairaankuljetusauto, sairasauto, lanssi slang

 3. Verbi

ambulance englanniksi

 1. An emergency vehicle designed for transporting seriously ill or injured people to a hospital. (defdate)

 2. A mobile hospital. (defdate)

 3. A prairie wagon. (defdate)

 4. To transport by ambulance.

 5. (quote-book)

 6. ambulance

 7. hospital ward or department that offers outpatient care

 8. (l)

 9. 1975, Anke de Vries, ''Het geheim van Mories Besjoer'', Lemniscaat, 59.

 10. Ze beschrijven uitvoerig hoe Maurice te hulp schoot, toen hij gegil hoorde, hoe hij iemand had zien wegvluchten uit de kamer en dat hij het was geweest, die een ambulance had gebeld.
 11. 1979, Rubberen Robbie, "De ambulance", ''Zuipen'' (CD).

 12. Twee, drie, weken geleden kwam de ambulance / Bij onze buurman hier net om de hoek
 13. ambulance