altistua

suomi-englanti sanakirja

altistua englanniksi

  1. to be exposed (q)