aloud

suomi-englanti sanakirja

aloud englannista suomeksi

 1. kovaäänisesti

 2. ääneen

 1. äänekäs / äänekkäästi

aloud englanniksi

 1. With a loud voice, or great noise; loudly; audibly.

 2. (ux)

 3. (RQ:Churchill Celebrity)

 4. Audibly, as opposed to silently/quietly.

 5. (quote-book)|title=(w)

 6. Spoken loud.

 7. (quote-book)

 8. ancient, time-honoured, from immemorial

 9. 2007, Paul Rutten, ''Digitalisering en dynamiek. Over de consequenties van de digitale revolutie voor de media-industrie, in het bijzonder de uitgeverij. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Digitale Mediastudies aan de Universiteit Leiden op vrijdag 29 september 2006'', Amsterdam University Press, page 10.

 10. (quote)