allocation

suomi-englanti sanakirja

allocation englannista suomeksi

 1. varaaminen, allokointi

 2. osuus, kiintiö

 3. varaus, käyttövaraus

 1. Substantiivi

 2. allokointi, jakaminen, jako

allocation englanniksi

 1. The process or procedure for allocating things, especially money or other resources.

 2. (ux)

 3. That which is allocated; allowance, entitlement.

 4. allocation

 5. granting, assignment

 6. benefit, allowance