alaheimo

suomi-englanti sanakirja

alaheimo englanniksi

  1. subfamily

  1. A subfamily.