akkautua

suomi-englanti sanakirja

akkautua englanniksi

  1. to become dominated by women

  2. to grow older