aistia

suomi-englanti sanakirja

aistia englanniksi

  1. sense

  1. to sense (gloss)

  2. (fi-form of)