aikamoinen

suomi-englanti sanakirja

aikamoinen englanniksi

  1. some

  2. quite an

  1. quite a, quite some