agronomi

suomi-englanti sanakirja

agronomi englanniksi

  1. agronomist

  1. agronomy, agronomics

  2. agronomist

  3. (monikko) it|agronomo

  4. (monikko) ro|agronom