abstraktius

suomi-englanti sanakirja

abstraktius englanniksi

  1. intangibleness

  2. abstractness

  1. (synonym of) (gloss).