abstraktistua

suomi-englanti sanakirja

abstraktistua englanniksi

  1. To become abstract.