aateli

suomi-englanti sanakirja

aateli englanniksi

  1. nobility

  2. Lords Temporal, second estate

  1. nobility

  2. elite, choice (gloss)