While

suomi-englanti sanakirja

While englanniksi

  1. while