Toxicodendron

suomi-englanti sanakirja

Toxicodendron englannista suomeksi

  1. Toxicodendron

Toxicodendron englanniksi

  1. (taxon)