Roberto

suomi-englanti sanakirja

Roberto englanniksi

  1. (given name)

  2. (inflection of)

  3. (noun form of)

  4. (given name). Female equivalent: Roberta.

  5. (given name).