Perez

suomi-englanti sanakirja

Perez englanniksi

  1. The father of Hezron (qualifier).

  2. (surname)

  3. (surname) of Spanish origin.

  4. (surname) of either patronymic or Hebrew origin.