Noun

suomi-englanti sanakirja

Noun englanniksi

  1. noun

  1. (place).