Middle

suomi-englanti sanakirja

Middle englanniksi

  1. middle