MOSFET

suomi-englanti sanakirja

MOSFET englanniksi

  1. (acronym of)