Falco

suomi-englanti sanakirja

Falco englannista suomeksi

  1. haukka

Falco englanniksi

  1. (taxon)

  2. (surname).

  3. (place).

  4. (given name)

  5. (surname)

  6. (ngd) (w), (w), and others

  7. (ux)