Early

suomi-englanti sanakirja

Early englanniksi

  1. early

  1. (surname).