Christof

suomi-englanti sanakirja

Christof englanniksi

  1. (given name)