Andorra

suomi-englanti sanakirja

Andorra englannista suomeksi

 1. Andorra

 1. Andorra

Andorra englanniksi

 1. (senseid)(place)

 2. (place)

 3. November-December 2010, Fuellas d’informazión d’o Consello d’a Fabla Aragonesa, 200th edition, page 4:

 4. A Comunidá de Treballo d’os Perinés (CTP, que arrocla á os gubiernos d’Andorra, Aquitania, Aragón, Cataluña, Luengadoc-Rosellón, Meyodía-Perinés, Nabarra e País Basco) treballa en zinco luengas pirinencas: franzés, español, catalán, basco e oczitano (que ni sisquiera ye reconoxito por o Estau franzés).
  : The Pyrenean Work Community (PWC, which consists of the governments of Andorra, Aquitaine, Aragón, Catalonia, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Navarre and the Basque Country) works in five Pyrenean languages: French, Spanish, Catalan, Basque and Occitan (which isn’t even recognised by the French state).
 5. (place), the capital of the comarca Andorra-Serra d'Arcs

 6. (place) (defdate)

 7. (inflection of)

 8. Andorran

 9. (l)

 10. (syn)

 11. (l)