Alonso

suomi-englanti sanakirja

Alonso englannista suomeksi

  1. Alonso

Alonso englanniksi

  1. (given name).

  2. (surname)

  3. (given name)