Alfred

suomi-englanti sanakirja

Alfred englannista suomeksi

 1. Alfred

Alfred englanniksi

 1. the Great|Alfred the Great, early king of England.

 2. (given name).

 3. (quote-book)

 4. (surname).

 5. (place).

 6. (name translit).

 7. *2006, Gylman Ilkin, ''Bakı və Bakılılar'', p. 149:

 8. Bu şirkətin müəssisləri üç qardaş: Lüdoviq, Robert, Alfred və bir də onların yaxın dostu (..)
  :The founders of this company were three brothers: Ludvig, Robert, Alfred and one of their close friends
 9. *2019, Manaf Süleymanov, ''Eşitdiklərim, oxuduqlarım, gördüklərim'', p. 185:

 10. Arvadı və iki oğlu Alfred və Elmar ilə Peterburqdan vətənə qayıdır (..)
  :He returned home from St. Petersburg with his wife and two sons, Alfred and Elmar (..)
 11. (given name)

 12. Nussi

 13. (given name), fashionable in the 19th century