วารสาร

suomi-englanti sanakirja

วารสาร englanniksi

  1. journal.