μικροσκοπικός

suomi-englanti sanakirja

μικροσκοπικός englanniksi

  1. microscopic, minute