daune-pLäheisiä sanoja

dateeraus
datiivi
datiiviadverbiaali
datša
deadline
dealer