îndrepta

Läheisiä sanoja

indoiranilainen
indoktrinaatio
indoktrinoida
indoktrinointi
induktanssi
induktiivinen